Ndebele

Addis Ababa, Ethiopia - January 18, 2010: Unidentified people at the downtown street of Addis Ababa with iconic statue of the Lion of Judah on January 18, 2010 in Addis Ababa, Ethiopia.

Izinhlelo Cindezela izikhumulo ezikhona phezulu ukuze ufake izinhlelo zokufaka imidlalo. Uzakuthola izinhlelo ezinjengezifo ezahlukene. Ungakwazi ukufunda, ukuzwa kanye nokubuka izinhlelo. Intshukumo yakho yezimali Inkani yesixolelo