Kreyòl ayisyen

Resous Klike sou bouton ki anba yo pou ouvri kontni telechaje yo. Ou pral jwenn resous nan yon kantite fòma diferan. Ou ka li, koute epi gade resous yo. Revolisyon finansye ou Pouvwa fidelite Pouvwa Repo Pouvwa nan estrateji Pouvwa Pwovizyon Pouvwa Jenerozite